...

ท่านจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ในมูลนิธิได้อย่างไร?

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้การอุปการะเด็กในระบบของครอบครัว โดยสร้างครอบครัวทดแทนให้กับเด็ก ๆ ฉะนั้นสิ่งที่ทางมูลนิธิฯ ต้องการการสนับสนุนคือ ปัจจัยจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตในครอบครัว ได้แก่
1) มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาทำให้เด็ก ๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ
2) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
3) วางกล่องบริจาค
ในสถานที่ของท่าน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ
4) โครงการเหลือขอ
ผ่านการบริจาคของมือสองทุกอย่างทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สมุด - หนังสือเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าและเสียแล้ว
5) เลี้ยงอาหาร เช้า/กลางวัน/เย็น
ช่วยให้เด็ก ๆ อิ่มเอมทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสุข สร้างทักษะการเข้าสังคมและมารยาทในการทานอาหาร

กรุณาเลือกปัจจัยที่ท่านสนใจสนับสนุน


เลือกสาขามูลนิธิ*
ชื่อบุคคล / หน่วยงาน
วันที่นัดหมาย*
ของที่ต้องการบริจาค
รายละเอียดของบริจาคเพิ่มเติม
จำนวน
เลือกขนาดกล่องรับบริจาค
จำนวนกล่อง
วัน-เวลาที่สะดวก option#1*
วัน-เวลาที่สะดวก option#2
ประเภทอาหารที่เลี้ยง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนเด็กที่ต้องการเลี้ยง
ช่วงเวลา
จำนวนเงินที่มอบทุน (บาท)
ชื่อสถานที่*
รายละเอียดสถานที่เพิ่มเติม
จำนวนผู้มามอบทุน
จำนวนผู้มามอบของ
จำนวนผู้มาเลี้ยงอาหาร
จำนวนรถ (คัน)
ชื่อผู้ประสานงาน*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
เบอร์ติดต่ออื่นๆ
Line ID
อีเมล์*
ที่อยู่
จำนวนเงินที่บริจาค (บาท)
ช่องทางที่จะบริจาค
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้องการใบลดหย่อนภาษี
https://lin.ee/4z6saQF
https://lin.ee/4z6saQF